Byggsäkerhet

Mätt i pengar är en av de mest väl värda investeringar man kan göra. Sjukfrånvaro (för att inte tala om dödsfall) är inte bara en mänsklig tragedi utan också en mycket dyr affär. Att betala för en anställd som inte kan arbeta ordentligt är utomordentligt dyrt. Därför är investeringar i byggsäkerhet tillsammans med de mänskliga aspekterna mycket lönsamma.
Eftersom fallolyckor på byggarbetsplatser är de vanligaste har myndigheterna skärpt kraven på skyddsräcken från hyra byggnadsställning. 2 meter i höjd är en tydlig gräns för vilken höjd som räknas som gräns för att man måste ha skyddsräcke. Men utifrån ett husgrundsperspektiv så behöver man ha skyddsräcke vid lägre höjder än så om man har armering som sticker upp, vilket man ofta har om man bygger husgrunder.

Arkitektritade hus

Arkitektritade hus behöver nödvändigtvis inte bli dyrare än hus levererade från en hustillverkare.
Utifrån ett husgrund perspektiv så har man valet att använda den husgrundslösning man själv finner mest lämplig och utifrån pris så är platta på mark definitivt den bästa grundlösningen. Men det finns fler anledningar till att välja platta på mark. Speciellt sett till pris grund.
Man får en utomordentligt inomhusklimat om man väljer golvvärme som uppvärmingskälla och tillsammans med exempelvis en värmepump vars varmvatten värms upp av bergvärme eller en luft-vatten pump. Eftersom grunden blir välisolerad, speciellt om man dessutom väljer en grund med köldbryggebrytare så minskar man uppvärmningskostnaderna.

Pris för Grund tillbyggnad

Priset för en tillbyggnad beror väldigt mycket på hur stor tillbyggnaden blir.

Kostnad platta per kvadratmeter tillbyggnad

Kostnaden per kvadratmeter boendeyta beror precis som vid nybygge av om tillbyggnaden är ett tvåplanshus eller enplanshus. Priset för husgrunden är därför densamma kan man säga som för byggandet av en normal villagrund mätt i kostnad per kvadratmeter.

Så går man på schablonkostnaden så är den mellan 2 300 kr till 3 300 per kvm för en platta.

Olika typer av grundlösningar

Den vanligaste grunden för tillbyggnader är platta på mark. Men även krypgrunder kan användas för tillbyggnader.

Rörelsefog

När du ska bygga ihop det befintliga huset med den nya plattan för tillbyggnaden så behöver man säkerställa att de olika grunderna kan röra sig i förhållande till varandra. En nyare grund rör sig mer än den gamla och för att förhindra sprickbildning behöver man en rörelsefog.

Avlopp i plattan för tillbyggnaden

Om du behöver vatten och avlopp i tillbyggnaden så behöver den dras i betongplattan.

Dränering för tillbyggnadens platta på mark

Tillbyggnadens grund behöver samma dräneringslösning som ett nybyggt hus. En dräneringslösning inbegriper

  • dränerande material såsom singel och makadam
  • dräneringsrör som ligger på rätt placering snett under kantelementens nedre kant
  • dräneringsrör och dräneringsbrunnar för bortforsling av dräneringsvatten från tomten

Dagvattenlösning för tillbyggnaden

Nederbörd från framförallt stuprören behöver tas omhand och ledas bort från husgrunden. Det gäller såväl nybyggda hus som tillbyggnader.

Köldbryggebrytare

När man ändå bygger ett hus eller en tillbyggnad till ett hus så ska man definitivt investera i en sk köldbryggebrytare i sin husgrund. Denna minskar köldbryggan i den delen av husgrunden som leder kyla bäst, nämligen betongen. Man sparar mycket snabbt in kostnaden för en köldbryggebrytande grund eftersom värmeförlusterna blir så pass mycket lägre vilket leder till att uppvärmningskostnaderna för husgrunden minskar.

Priset för en köldbryggebrytare är en bråkdel av effekten den har för ett hus uppvärmningskostnader och isolerande förmåga. En köldbryggebrytare skär av en köldbrygga och påverkar på så sätt priset eller rättare sagt kostnaden för husets ”total cost of ownership” som faktiskt kan påverkas av denna synnerligen enkla detalj.
Så ser man till den totala kostnaden för husgrund pris så är köldbryggebrytaren försvinnande liten och en del som tjänar in sig själv fortare än många andra investeringar.

För husgrunder så sjunker U värdet genom kantbalken med en tredjedel.

U-värde

Priset på ett hus ägarskap kan drastiskt minskas om man är noga i sina
U-värde är ett värde som talar om hur ett givet materials värmeledningsförmåga. Isolering, t.ex. cellplast, har mycket låg värmeledningsförmåga och fungerar därför utmärkt för att stänga ute kyla. Det mesta kring ett hus klimatskikt (husgrund, väggar, tak, fönster) handlar om att ge huset så få värmeläckage som möjligt. I och med debatten om hus uppvärmingskostnader och effekt på miljön har debatten om byggmaterial med låga U-värden tagit fart på allvar.

Köpa billig husgrund - få en offert

Köpa billig husgrund?

Du vill gjuta din husgrund så billigt som möjligt. Det finns alla möjligheter att lyckas med det.

Här är några tips om hur du kan uppnå det.
- Välj billig material leverantör.

Vad ska en bra husgrunds offert innehålla

Den husgrund med bra totalpris är en husgrund som i priset har följande tjänster och produkter med i sitt materialpaket.
• Armering
• Golvvärme
• Kantelement som har en fiberbetongputsad grundelement med cellplastkärna
• Tillbehör till armering och kantelementen (för infästningar och för att placera armeringen rätt i betongen)
• Service i form av beräkningar och framtagning av eventuella ritningar
• Konstruktionsansvar, konstruktionsritningar, monteringanvisningar, armeringsanvisningar.
• Hög tillgänglighet vid problem.

Betongen, dränerande material, mark och avlopp beställs ofta separat.

Priset är inte allt

Det finns annat att titta på än bara priset.
- kvaliten är också viktig
- logistik på byggplatsen
- leverantörens kompetens
- leverantörens leveransförmåga

Kompensationsgrundläggning

Kompensationsgrundläggning är billigare än pålad grund. Den kostar lite extra eftersom kompensationsgrundläggning innebär att mark schaktas bort för att istället fyllas med t.ex. ytterligare isolering (cellplast) som ökar bärkraften i konstruktionen.
Desto sankare marken är eller desto tyngre last konstruktionen behöver hantera desto mer måste man kompensationsgrundlägga och därmed drar kostnaden iväg.

Grundelement

Se även kantelement. Priset på grundelement är enbart en del av priset för ett materialpaket för en husgrund. Vid kanten på en husgrund ställer man upp de sk kantelementen vari man sedan lägger ut isolering och armering samt betongen vid gjutningen av en betongplatta. Grundelement benämns ofta som L-element, eller U-element.
Priset bestäms av tillvägagångssätt för att skapa betongytskiktet på kantelementen. Ett fåtal husgrundleverantörer gjuter betongytskiktet direkt på det isolerande materialet i fabrik, medans andra limmar på en fibercementskiva på grundelementet vilket är något billigare. Att det förekommit mycket dyra reklamationer för sk limmade skivor är uppenbart. För att gardera sig bör man inte chansa med denna punkt och vi rekommenderar därför helgjutna grundelement eftersom det är sådan liten merkostnad.

Platta på mark pris

Platta på mark pris beror mycket på vilka laster en husgrund ska bära givetvis. Ju mer laster desto högre kvalitet och mängd av betong, cellplast samt armering behöver man.
Priset för materialpaketet i en husgrund är dock endast en marginell del av den totala kostnaden för att lägga en husgrund. Det dyra är själva markarbetet, schaktning, dränering mm.

Betongplatta

Se även platta på mark…
Kostnaden för att gjuta en betongplatta beror på ett antal parametrar. Förutom de som anges i Checklista för val av husgrund påverkar även

• Cellplastsort
• Betongsort
• Nättyp, dvs enkelarmerad eller dubbelarmerad.
• Betongplattans tjocklek
• Markens beskaffenhet. Behöver man påla, schakta mycket. Sutterängtomt etc.

Ju högre kvalitet på t.ex. cellplast desto dyrare grund.